Primjeri dobre prakse: Općina Tešanj i TRA Agencija

 TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj je posjetila gđa Despina KARAMPERIDOU koja radi doktorsku disertaciju na temu Lokalnog ekonomskog razvoja (LED) i europskih integracija.Predmetna doktorska disertacija se radi na Univerzitetu u Firenci, Italija, dok je TRA Agencija odabrana kao primjer "dobre prakse" i pri istraživanju biće korišteni podaci koji se odnose na lokalni ekonomski razvoj na prostoru općine Tešanj. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je primio gđu Karamperidou i pružio tražene informacije, kao i omogućio sve potrebne kontakte na prostoru općine Tešanj za realizaciju navedene doktorske disertacije. Ovo je još jedan primjer "dobre prakse" gdje se o rezultatima u radu TRA Agencije i privrede općine Tešanj već uveliko zna i izvan granica BiH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608