Usaglašavanje ulaznih parametara na projektu odvodnje otpadnih voda

Predstavnici Općinske jednice za implementaciju (PIT)  projekta „Odvodnja otpadnih voda na području općine Tešanj“ održali su sastanak sa predstavnicima dvije projektanske kuće vezano za definisanje ulaznih parametara za količine otpadnih voda koje će producirati kanalizacioni sistem općine Tešanj u periodu 2014-2015. godine. Sastanku je kao član PIT-a je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije i član tima koji radi na realizaciji predmetnog projekta u općini Tešanj. U prostorijama Instituta za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) predstavnici Općinske jednice za implementaciju (PIT)  projekta, izvođača Studije izvodljivosti prečišćavanja otpadnih voda HEIS Sarajevo i angažovanog revidenta na Studiji firme ES-Hydrotechnics usaglasili su sve potrebne informacije za ulazne podatke vezane za količine otpadnih voda koje će biti producirane do perioda 2050. godine. Usaglašene informacije su obavezujuće za sve naredne faze projektovanja odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608