Kriteriji za odabir lokacije i tehnologije za uređaj za prečišćavanje

Komisija za praćenje, nadzor i reviziju Studije izvodljivosti izgradnje uređaja a prečišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine Tešanj, Usora i Doboj-jug održala je sastanak u prostorijama općine Doboj-jug. Tema sastanka je bilo razmatranje prijedloga kriterija za odabir lokacije i tehnologije za uređaj za prečišćavanje koji je predložio Izvođač Studije izvodljivosti. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i člana navedene Komisije prijedlog će biti upućen ovlaštenom revidentu na zvanično očitovanje uz napomenu da se moraju putem višekriterijumske analize vrednovati najmanje po tri predložena rješenja koja su odgovorajući za predmetni slučaj. Predloženi kriteriji obuhvataju društveni, ekonomski, ekološki, prostorni, tehnološki i pravni aspekt koji u skladu sa dodijeljenim faktorom značajnosti će uticati na odabir optimalne varijante za odabir lokacije uređaja i tehnologije prečišćavanja. Od Izvođača Studije izvodljivosti se očekuje da predloženo rješenje dostavi u formi Drugog izvještaja o realizaciji Studije izvodljivosti.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608