Odrzan sastanak Komisije za praćenje, nadzor i reviziju na Glavnom projektu primarnih kolektora sistema prikupljanja iodvodnje
otpadnih voda na području općine Tešanj.

Komisija za praćenje, nadzor i reviziju na Glavnom projektu primarnih kolektora sistema prikupljanja iodvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj je razmatrala dostavljeni završni izvještaj izvođača. Sastanku su prisustvovali članovi Komisije, među kojima i Doc.dr.Ismar
Alagić, direktor TRA Agencije. Zaključeno je da se pojedinačne primjedbe svih članova objedine u jedan izvještaj i isti se dostavi ovlaštenom revidentu na očitovanje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608