Održan treći sastanak direktora TRA i srednjih škola na području Općine Tešanj u cilju usaglašavanje detalja vezanih za pripremu Ugovora o saradnji
na projektu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj.

Direktori TRA Agencije i srednjih škola koje djeluju u Tešnju održali su treći u nizu sastanak vezano za usaglašavanje detalja vezanih za pripremu Ugovora o saradnji na projektu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj. Posljednjem sastanku od pozvanih
nije prisustvovao direktor Mješovite srednje škole koji je poslao svog zastupnika. Usaglešen je Nacer Ugovora na koji svoje komentare treba da daju još samo predstavnici Mješovite srednje škole na narednom sastanku gdje bi bili domaćini. Ovo je veliki korak za lokalnu 
zajednicu u smislu okrupnjavanja svih raspoloživih kapaciteta u domenu formalnog i neformalnog obrazovanja.Kvalifikovani kadrovi su strateški resurs općine Tešanj i samo kroz sistemski pristup obrazovanju radne snage za potrebe privrede možemo nastaviti ostvarivati
uspješne rezultate i biti "korak ispred drugih" zajednica u BiH i šire.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608