Usaglasavanje procedura za rad s investitorima na području općine Tešanj

 TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na pripremi sistemske procedure za rad sa investitorima. U tom smislu je pripremljena nacrt verzija procedure koja opisuje sve potrebne korakeod trenutka iskazivanja intreresa investitora do potpisivanja ugovora irealizacije investicije, a potom i praćenja investicije nakon realizacije i pružanja postinvesticione podrške. Konsultantica GIZ Prolocal gđa. Andrea Vugrinović je posjetila TRA Agenciju i dala komentare na predloženi dokument.Naredni korak je usaglašavanje dokumenta sa općinskom administracijom i organizacija prezentacije konačne verzije procedure za rad sa investitorima za predstavnike općinske administracije i općinskih preduzeća i  institucija.Područje rada sa investitorima je veoma važno za općinu Tešanj, tako da kroz svoj rad TRA Agencija čini napore da se navedeno područje unaprijedi, a općina Tešanj na još jednom primjeru promoviše „primjer dobre poslovne prakse“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608