Realizacija GIZ ProLocal u opcini Tesanj

Sastanak koordinacionog odbora za saradnju i umerežavanje javnih institucija u okviru programa GIZ Prolocal, održan je u prostoru Hotela „Zenica“ u Zenici. Učešće su uzeli predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva uprave i samouprave RS, Ministarstva  za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Saveza općina i gradova FBiH i RS, kao i najodgovornijih ljudi GIZ-a u BiH. Među ostalima sastanku je prisustvovao Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije u svojstvu predsjednika Komisije za međunarodne veze, saradnju i europske integracije SOGFBiH. Doc. dr. Ismar Alagić je između ostalog tokom sastanka prezentovao rezultate GIZ Prolocal-a u regiji BEAR Teslić-Tešanj-Žepče. Nakon prezentacije rezultata rada u 2014. godine, date su smjernice za aktivnosti planirane tokom 2015. godine. Predloženo je da se naredni sastanci održavaju u mjestima gdje se realizuje projekat, kako bi se članovi odbora upoznali sa primjerima dobre prakse. Kao jedna od destinacija za naredni sastanak je predložen Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608