Konkurentnost metaloprerađivačkog sektora u općinama Tešanj i Žepče

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj i RAŽ Agencija za razvoj Žepče su zajednički, u saradnji sa GIZ Prolocal programom, organizovali Okrugli stol o konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora u općinama Tešanj i Žepče u sali hotela „Zenica“ u Zenici. Na sastanak su pozvani predstavnici ministarstava sa svih nivoa vlasti, privrednih komora i podržavajućih agencija za rad poslovnog sektora, akademske zajednice i drugih institucija. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije prezentovao je nalaze Analize konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora u općinama Tešanj i Žepče. Učesnici sastanka su dali podršku formiranju Sektorskog odbora za metalopreradu u narednom periodu, što bi doprinijelo unapređenju stanja u navedenom sektoru sa posebnim fokusom na BEAR područje poslovne izvrsnosti. Posebno se očekuje bliska saradnja sa organizacijama GIZ (Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) i AHK (Predstavništvo njemačke privrede u BiH) u realizaciji navedenih aktivnosti tokom 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608