BEAR Tim lanca vrijednosti jagodastog voća konstituisan je na osnivačkoj sjednici održanoj u Tesliću, 13. januara 2015. godine, na inicijativu razvojnih agencija iz
Tešnja i Žepča te opštine Teslić, a u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, GIZ.

 BEAR Tim lanca vrijednosti jagodastog voća konstituisan je na osnivačkoj sjednici
održanoj u Tesliću, 13. januara 2015. godine, na inicijativu razvojnih agencija iz
Tešnja i Žepča te opštine Teslić, a u saradnji sa Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit, GIZ. 

 Imajući na umu rastući trend razvoja sektora jagodičastog voća u pomenutoj regiji,
BEAR Tim će predstavljati platformu za dijalog i koordinaciju svih aktuelnih
pitanja koja se tiču sektora jagodičastog voća u BEAR opštinama Teslić, Tešanj i
Žepče. Članovi tima, njih dvadeset, predstavnici su proizvodnog, privatnog i javnog
sektora povezanog sa jagodastim voćem u BEAR regiji, imaće puno izazova; između
ostalog da predstavljaju strateški, održivi mehanizam za razvoj sektora u navedenoj
regiji.

Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagića, direktora TRA Agencije: "TRA Agencija za
razvoj općine Tešanj koordiniraće aktivnosti rada tima sa područja općine Tešanj u
koji su delegirani predstavnici TRA, općine Tešanj, poljoprivredne škole,
prerađivača, proizvođača i svih zainteresovanih skupina. Naredni korak na projektu
GIZ Prolocal u okviru III komponente lanaca vrijednosti jagodastog voća bit će
usvajanje godišnjeg plana rada za 2015. godinu koji će se održati u Tešnju. Ovaj
godišnji plan usmjeravat će rad i formiranog Tima u narednom periodu".

Na narednom sastanku Tima koji je planiran da se održi 4. februara 2015. godine u
Žepču, formuliraće se glavne aktivnosti kojima će se BEAR Tim lanca vrijednosti
jagodastog voća baviti u toku 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608