Prezentacija nacrt verzije Pocedure za rad sa investitorima koji je izradila TRA Agencija uz podršku GIZ Prolocal programa prezentovana je rukovodstvu općine Tešanj
na čelu sa Općinskom načelnikom.

Prezentacija nacrt verzije Pocedure za rad sa investitorima koji je izradila TRA
Agencija uz podršku GIZ Prolocal programa prezentovana je rukovodstvu općine Tešanj
na čelu sa Općinskom načelnikom. Sastanku među ostalima prisustvovala gđa. Eileen Frerking, šefica I komponente GIZ Prolocal programa "Jačanje općinskih kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj". U samom uvodu sastanka gđa. Andrea Vugrinović,
konsultantica iz Hrvatske prezentovala je značaj, ulogu i mjesto info tačke za investitore, dok je nakon toga Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije prezentovao osnovne odrednice prijedloga Procedure za rad sa investitorima i
poslovnim zajednicom u općini Tešanj. Na kraju sastanka zaključeno je da TRA Agencija sačini konačan prijedlog procedure do kraja januara 2015., koja bi se potom tokom februata 2015. prezentovala svim akterima u procesu uključujući općinskog
načelnika sa saradnicima, direktore javnih preduzeća, službu za zapošljavanje, direktore strukovnih srednjih škola i dr. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije: "Ove aktivnosti su komplementarne sa aktivnostima na
projektu COBEAR koji finansijski podržava Delegacija EU u BiH. Uspostava info tačke za investitore "Sve na jednom mjestu" treba da institucionalno postavi TRA Agenciju kao kontakt tačku komunikacije sa investitorima i poslovnom zajednicom kroz izradu
cijelog seta dokumenata potrebnih za investitore i osposobljavanje kadrova koji bi na kvalitetan način servisirali zacrtane aktivnosti" 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608