TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je bila domaćin 3. radnog sastanka radne grupe
za jačanje lanca vrijednosti jagodičastog voća u BEAR području.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je bila domaćin 3. radnog sastanka radne grupe za jačanje lanca vrijednosti jagodičastog voća u BEAR području poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče. Tema sastanka koji je održan u prostoru hotela Villa Ukus je bilo planiranje aktivnosti i usaglašavanje plana rada za 2015. godinu. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije i koordinatora aktivnosti
ispred općine Tešanj predviđeno je da se prirpemljenji godišnji plan rada dostavi na uvid i odobrenje općinskim načelnicima i prezentuje na narednom satsanku tima za lance vrijednosti jagodičastog voća u BEAR području koji je zakazan za 04.februar 2015. godine, a domaćin sastanku koji će biti održan u Žepču, bit će RAŽ Razvojna agencija Žepča. Usaglašeni godišnji plan sadrži brojne intervencije u području
institucionalnog organizovanja, stručne podrške, promocije i tržišnog povezivanja, nastupa na sajmovima i regionalnog povezivanja, razvoja kapaciteta za podrškpoljoprivrednim proizvođačima.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608