Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je
sastanak sa g.Branko Kecman u cilju informisanja o elemntima buduće saradnje putem
kojih bi se lokalni preduzetnici o osnovnim elemnetima porodičnog biznisa i
izazovima upravljanja i interne kontrole poslovanja malih i srednjih preduzeća
(MSP).

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je
sastanak sa g.Branko Kecman u cilju informisanja o elemntima buduće saradnje putem
kojih bi se lokalni preduzetnici o osnovnim elemnetima porodičnog biznisa i
izazovima upravljanja i interne kontrole poslovanja malih i srednjih preduzeća
(MSP). Doc.dr Ismar Alagić predstavio je aktivnosti TRA Agencije i COBEAR projekat
koji finansijski podržava Delegacija EU u BiH. G.Kecman radi kao konsultant
IFC-Međunarodne finansijske korporacije kao tijela Svjetske banke. Dogovoreno je da
u narednih 45 dana se organizuje prezentacija usluga za MSP sektor i edukacija na
temu porodičnih biznisa i upravljanja sa osnovnim elementima interne kontrole za
firme sa područja općine Tešanj i šireg regiona.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608