Na temelju dostavljenog nalaza revidenta i Komisije za praćenje, nadzor i reviziju
Studije izvodljivosti za izgradnju centralnog postrojenja tri susjedne općine:
Tešanj, Doboj-jug i Usora održan je sastanak u prostorijama Izvođača-Institut za
hidrotehniku Sarajevo.

Na temelju dostavljenog nalaza revidenta i Komisije za praćenje, nadzor i reviziju
Studije izvodljivosti za izgradnju centralnog postrojenja tri susjedne općine:
Tešanj, Doboj-jug i Usora održan je sastanak u prostorijama Izvođača-Institut za
hidrotehniku Sarajevo. Sastanku su prisustvovali predstavnici Izvođača i Revidenta,
kao i članova komije za praćenje, nadzor i reviziju iz općine Tešanj, dok
predstavnici općina Doboj-jug i Usora se nisu odazvali učešću na sastanku. Predmet
sastanka je bilo zauzimanje konačnog stava po pitanju predloženog sistema odbrane
od poplava i lokacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Izvođač se
obavezao da sublimira odgovor po svim nalazima revizije i članova komisije i isti
dostavi na očitovanje do kraja sedmice. U narednih 45 dana predviđeno je da se
intenziviraju aktivnosti na finalizaciji II i III izvjestaja.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608