Komunikacija sa Agencijom ACED, Banja Luka

Predstavnici ACED-a iz Banja Luke direktor g.Duško Vučić i g.Mišel Pavlica posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. U razgovoru sa Doc.dr.Ismar Alagić, direktorom TRA Agencije usaglašeno je da se u narednom periodu radi na sagledavanju mogućnosti zajedničke saradnje na projektima iz EU fondova.Iskazan je interes za saradnjom na projektima iz oblasti obrazovanja radne snage i unapređenju uslova na tržištu rada. Posebna je pozornost usmjerena na iskustva koje posjeduje TRA Agencija kroz rad na Centru za obrazovanje odraslih Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608