ODRŽANA SEDMA KONFERENCIJA POSLOVNIH INKUBATORA U BIH

Sedma konferencija poslovnih inkubatora u BiH na temu " Poželjni modeli/programi podrške poslovnom/agro inkubiranju biznisa u BiH" održana je u Modriči. Organizator je bio NBR Modriča/Gradačac u saradnji sa LINK Mostar, Preda-PD Prijedor i UPUT Žepče. Među učesnicima konferencije aktivan doprinos je dao Doc.dr.Ismar Alagić koji je prezentovao instrumente podrške MSP sektoru od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Zaključak konferencije je da se radi na proširenju postojeće mreže i kreiranju zajedničkih inicijativa usmjerenih ka unapređenju poslovnog ambijenta u BiH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608