PRIPREME ZA ANKETIRANJE FIRMI IZ PROJEKTA COBEAR

Doc.dr.Ismar Alagić, rukovodioc COBEAR projekta koji finansijski podržava Delegacija EU u BiH održao je sastanak sa predstavnicima Enova iz Sarajevo vezano za provođenje aktivnosti na izradi Analize konkurentnosti i akcionih planova izvoznih firmi sa područja općina Tešanj, Teslić i Žepče. Razmatran je anketni upitnik i plan posjeta firmama koji će biti realizovan u terminu 06-17.04.2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608