OTPOČELI INTERVJUI SA MSP U COBEAR PROJEKTU

Konsultantska firma Enova odabrana na provedenom postupku javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač otpočela je da provođenjem terentskog istraživanja i intervjua sa MSP-om u okviru COBEAR projekta koji finansijski podržava Delegacija EU u BiH. Doc.dr.Ismar Alagić,direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je zajedno sa predstavnicima firme Enova posjetio tri anketirane firme Zupčanik, Medena Commerce i B&M Commerce koje se nalaze među odabranim firmama za učešćeu projektu. Sa predstavnicima odabranih firmi direktor TRA Agencije je potpisao ugovore o učešću na COBEAR projektu. Enova će izraditi sektorske analize konkurentnosti i izraditi Akcione planove za odabrane MSP iz projekta COBEAR.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608