ODRŽANA 3. SJEDNICA KOMISIJE ZA MEĐUNARODNE VEZE, SARADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE

Treća sjednica Komisije za međunarodne veze, saradnju i europske integracije Saveza općina i gradova FBiH održana je u prostorijama Saveza u Sarajevu. Sjednicom je predsjedavao Doc.dr.Ismar Alagić, predsjednik Komisije uz nazočnost članova komisije koji predstavljaju 83 općine i grada iz 10 kantona u FBiH. Tokom sjednice razmtrane su slijedeće teme:
-Međunarodni odnosi i evropske/europske integracije u Strateškom planu Saveza općina i gradova 2015.-2019.godina
– inicijativa za saradnju sa Unijom turskih općina i gradova ;
-informacija o održavanju Generalne Skupštine NALAS-a
-informacija o održanoj sesiji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope;
-informacija o radu CEMR-a – Vijeću evropskih općina i regija
-informacija o Konferenciji Unije općina „Marmara“ i Udruženja poslovnih ljudi Balkansaid u Bursi na kojoj će učešće uzeti predsjednik Komisije;
-informacija o sastanku odbora Vijeća za regionalnu saradnju;
-najbolje prakse o uključivanju žena i mladih u lokalni život-GENiYOUTH;
-svjetski Samit o klimatskim promjenama
-saradnja sa ostalim međunarodnim organizacijama (UNDP, OSCE, GIZ ORF, TRANSPARECY INTERNATIONAL BiH) .
Zaključeno je da se prije izrade akcionog plana za novi strateški plan SOGFBiH za period 2015-2019, sagledaju potrebe općina i gradova vodeći se SMART pristupom. Potom da se uputi dopis Delegaciji EU u BiH sa ciljem pripreme informacije o raspoloživim EU fondovima i programima za jednice lokalne samouprave u BiH. U narednom periodu planirano je organizovati sastanak predstavnika Komisije i Delegacije EU u BiH. Direktorici Saveza data je podrška u komunikaciji sa Unijom turskih općina i gradova i prijedlogu daljih koraka o saradnji prema organima Saveza.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608