BEAR ODBOR ZA KONKURENTNOST U METALOPRERADI
Predstavnici razvojnih agencija iz BEAR područja Teslić-Tešanj-Žepče zajedno sa
predstavnicima GIZ Prolocal programa i angažovanim konsultantom održali su u Tešnju
pripremni sastanak u cilju održavanja BEAR Odbora za konkurentnost u
metalopreradi

Predstavnici razvojnih agencija iz BEAR područja Teslić-Tešanj-Žepče zajedno sa predstavnicima GIZ Prolocal programa i angažovanim konsultantom održali su u Tešnju
pripremni sastanak u cilju održavanja BEAR Odbora za konkurentnost u metalopreradi.Sastanku su prisustvovali predstavnici TRA Agencije za razvoj općine
Tešanj, RAŽ Razvojne agencije Žepča i odsjeka za razvoj opštine Teslić. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije provedena je Analiza podrške
jačanja konkurentnosti sektora metaloprerade u BEAR području kroz prijedlog Plana intervencija. Sastanak BEAR Odbora za konkuretnost u metalopreradi planiran je da se
održi u Zenici tokom maja 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608