U prostorijama Udruženja privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj održana je sjednica oranizacijskog odbora 11.Sajma
privrede Tešanj 2015. godine.

U prostorijama Udruženja privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj održana je sjednica oranizacijskog odbora 11.sajma
privrede Tešanj 2015. godine. Sastanku je prisustvovalo 12 članova OO 11. Sajma
privrede Tešanj 2015. koji se održava u terminu 21-23.05.2015. godine na lokalitetu
PZ Bukva. Sajmu bi trebali prisustvovati Premijer FBiH i Premijer Ze-Do kantona sa
saradnicima. Doc.dr.Ismar Alagić,direktor TRA Agencije i član OO 11. Sajma privrede
predložio je da se aktivnosti usmjere u smjeru dodatnog animiranja izlagača i
zaključivanja liste zvanica koje će posjetiti sajam. TRA Agencija će drugi dan sajma
22.05.2015. godine predstaviti COBEAR projekat («Konkurentnost područja poslovne
izvrsnosti –COBEAR) koji implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u
saradnji sa partnerima  Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem
privrednika „Biznis Centar“ Jelah-Tešanj,a uz podršku Europske Unije. (slika-vidi
prilog)

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608