Razvojne agencije TRA i RAŽ uz podršku GIZ Prolocal programa bile su domaćini na prvoj sjednici Odbora za
konkurentnost u metalopreradi održanoj u Zenici.

Razvojne agencije TRA iRAŽ uz podršku GIZ Prolocal programa bile su domaćini na prvoj sjednici Odbora za
konkurentnost u metalopreradi održanoj u Zenici. Moderator radionice je biog. Zdravko Miovčić, konsultant GIZ-a, a direktori TRA Doc.dr.Ismar Alagić i
direktorica RAŽ-a gđa. Branka Janko predstavili su aktivnosti koje su prethodile
konstituisanju Odbora i očekivanjima za naredni period. Sastanku je prisustvovalo 29
učesnika među kojima su bili ministar privrede Ze-Do kantona, dekan Mašinskog
fakulteta u Zenici; direktor Instituta Kemal Kapetanović, predstavnici ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Federalnog ministarstva razvoja,
preduzetništva i obrta; kantonalnog ministarstva finansija, kantonalnog ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta; FIPA, PK Ze-Do kantona, Kantonalne službe za
zapošljavanje i renomiranih metaloprerađivačkih firmi iz općina Tešanj i Žepče. Kroz
rad u grupama učesnici sastanka su ponudili prijedloge intervencija u slijedeća tri
područja:
-Pristup tržištu, izvoz i marketing;
-Proizvodi, tehnologije i investicije;
-Vještine, menadžeri i majstori.
Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, Direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj
na sastanku je iskazan visok stepen saglasnosti i podrške za predloženi okvirni plan
poboljšanja konkurentnosti sektora metaloprerade i jasna podrška predstavnika
privatnog sektora radu razvojnih agencija u Tešnju i Žepču. Posebno bih se zahvalio
predstavnicima firmi FAD Prevent, Enker, Zupčanik i Junior Eko-termik čiji su
predstavnici prisustvovali sastanku, kao i predstavnicima firmi Mann Hummel, Medena
Commerce, BME i Saracevic koji su najavili podršku u narednom periodu radu Odbora.
Prema riječima direktora TRA “Zaključno sa 31.12.2014. godine u analiziranih 29
metaloprerađivačkih firmi bilo je zaposleno 1.738 lica, što je 17,25% zaposlenih na
području općine Tešanj. Navedene firme su raspolagale sa imovinom u vrijednosti
144,9 miliona BAM, ostvarile promet od 187 miliona BAM, izvezle roba i usluga u
vrijednosti 136,8 miliona BAM i ostvarile dobit u iznosu 12,6 miliona BAM. Iz
prezentovanih podataka vidljivo je da 73,16% prometa firmi predstavlja izvoz, a udio
izvoza analiziranih 29 firmi u ukupnom izvozu lokalne privrede iznosi 39,22%.
Potrebno je podsjetiti da je privreda općine Tešanj izrazito izvozno orijentisana i
da pokrivenost izvoza uvozom iznosi za BH prilike impozantnih 112,01% u toku 2014.
godine. Bruto plata uposlenog u navedenih 29 firmi iznosila je 1.449 BAM, uz
izračunatu produktivnost odnosno dobit po radniku od 7.276 BAM. Ovo znači da radnik
u navedenim firmama zaradi 5,02 plate za poslodavca. Stopa dobiti u analiziranom
slučaju iznosi 6.08%, a povrat na imovinu je 8,7%. Sve navedeno stvarstava
metalopreradu iz Tešnja među lidere u cijelom regionu”.
Naredni sastanak Odbora za konkurentnost u metalopreradi BEAR područja planiran je
u drugoj polovini juna 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608