Delegacije općina Tešanj i Žepče sastavljene od
Općinskih načelnika i direktora razvojnih agencija TRA i RAŽ
održale radni sastanak sa Premijerom ZE-DO Kantona i
resornim ministrima za privredu i obrazovanje,nauku,kulturu i sport.

Delegacije općina Tešanj i Žepče sastavljene od
Općinskih načelnika i direktora razvojnih agencija TRA i RAŽ u pratnji predstavnika
GIZ Prolocal programa održale su radni sastanak sa Premijerom ZE-DO Kantona i
resornim ministrima za privredu i obrazovanje,nauku,kulturu i sport. Na sastanku je
razgovarano o tekućim projektima koje realizuju razvojne agencije sa posebnim
akcentom na projekat COBEAR, podizanje zasada malina i aktivnosti sa GIZ Prolocal
program u području metaloprerađivačkog sektora. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA
Agencije ukazao je na potrebu unapređenja zakonodavstva koje se odnosi na
komunikaciju sa poslovnom zajednicom i investitorima, jačanje konkurentnosti
strateških sektorai kreiranje finansijskih instrumenata podrške uz unapređenje
postojećih i sagledavanje potrebe za uvođenjem nekih potpuno novih usklađenih sa
potrebama privrede. Direktor TRA Agencije je pozvao Premijera sa saradnicima da
uzmu učešće na sastanku Odbora za konkurentnost u metalopreradi koji će se
održati 06.05.2015. godine u Zenici.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608