Projekat saradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Direkcije za evropske integracije BiH i Saveza općina i gradova FBiH

U sklopu Projekata saradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Direkcije za evropske integracije BiH i Saveza općina i gradova FBiH, jučer je u Sali Općinskog Vijeća Tešanj održana radionica na temu „Osnove procesa evropskih integracija sa naglaskom na ulogu i odgovornost uprave u procesu evropskih integracija“.

Na ovoj radionici predstavljena su iskustva Republike Hrvatske, odnosno razvoj (reforma) uprave kroz napredak u procesu evropskih integracija, te izazovi i neophodni uvjeti za provođenje procesa po svim elementima, proces harmonizacije zakonodavstva, koordinacija aktivnosti u skladu sa Programom integriranja, finansijska pomoć EU kao podrška ispunjavanju uvjeta, prevođenje i pregovaranje.

Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj TRA, Doc.dr. Ismar Alagić, u ulozi domaćina ovog sastanka, predstavio je CO-BEAR projekat  kojeg finansira Evropska unija, a zajednički implementiraju „TRA“ d.o.o – Agencija za razvoj općine Tešanj, Udruženje/Udruga privrednika „Biznis centar“ Jelah Tešanj, RAŽ – Razvojna agencija Žepče i Općina Teslić.

Svojim prisustvom, značaj ovog događaja uveličali su predstavnici/e Delegacije za evropske integracije u BiH, Grada Velika Gorica, Veleposlanstva RH u BiH, Općina Tešanj, Maglaj, Doboj Jug, Gračanica,Usora i Zavidovići, koji su zaključili da Bosnu i Hercegovinu očekuje kompleksan i zahtjevan proces, te da bi još u ranim fazama procesa evropskih integracija, lokalne vlasti morale biti upoznate sa zahtjevima koje moraju ispuniti, ali i sa svim novim prilikama koje se otvaraju. Lokalne vlasti su te koje aktivno doprinose razvoju EU i njihova uključenost je jedna od glavnih preduvjeta za uspješnu implementaciju evropskih integracija.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608