BEAR područje poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče u saradnji sa GIZ Prolocal programom radi na izradi specijalizovanih vodiča za investitore i preduzetnike.

BEAR područje poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče u saradnji sa GIZ Prolocal
programom radi na izradi specijalizovanih vodiča za investitore i preduzetnike.
Naime, na sastanku sa gđom. Andreom Vugrinović predstavnici razvojnih agencija TRA i
RAŽ i Odsjeka za razvoj i investicije iz općine Teslić definisali su dalje
smjernice na realizaciji izrade vodiča za investitore. Prema riječima Doc.dr.Ismara
Alagića, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj realizovat će se ukupno devet
vodiča koji će tretirati slijedeća područja: Profil lokalne privrede, Sektorske
vodiče za vodeće sektore u lokalnim zajednicama, Poslovne zone, Radna snaga,
Troškovi poslovanja, Poticaji za investitore, Vodič za registraciju firme, Vodič za
dozvole i saglasnosti i Vodič za Centar za investicije. Rok za pripremu materijala
namijenjenih izradi navedenih vodiča je 20 dana od održanog sastanka u Tesliću.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608