Kroz aktivnosti koje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sistemski i kontinuirano provodi u saradnji sa GIZ Prolocal (Program za javnu upravu i ekonomski razvoj Njemačkog udruženja za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) i AHK (Predstavništvo njemačke privrede u BiH) pokrenute su aktivnosti sagledavanja potreba metaloprerađivačkih firmi iz općine Tešanj koje bi unaprijedile njihovu konkurentnost.

Kroz aktivnosti koje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sistemski i kontinuirano provodi u saradnji sa GIZ Prolocal (Program za javnu upravu i ekonomski razvoj Njemačkog udruženja za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) i AHK (Predstavništvo njemačke privrede u BiH) pokrenute su aktivnosti sagledavanja potreba metaloprerađivačkih firmi iz općine Tešanj koje bi unaprijedile njihovu konkurentnost.

S tim ciljem, konsultant Jens Muller je zajedno sa Doc.dr.Ismarom Alagićem, direktorom TRA posjetio firme i obavio intervjue sa predstavnicima firmi iz Tešnja, i to sa firmama Zupčanik, Mann Hummel BA, KPM BH i Saračević. Tokom posjete firmi Mann Hummel obavljen je sastanak sa direktorom za finansije i kontroling g. Axel Schmidt-Ewig i direktorom proizvodnje g.Dejan Karan. Na temelju dobijenih rezultata intervjua bit će kreirane “brze intervencije” čiju realizaciju bi podržao GIZ Prolocal, a čime će se unaprijediti pozicija navedenih firmi na inostranom tržištu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608