Prezentacija Analize konkurentnosti sektora i Akcionih planova

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima opština Teslić, RAŽ Razvojna agencija za razvoj Žepče i Udruženjem privrednika Biznis-centar Jelah-Tešanj realizuje projekat COBEAR "Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti" Teslić-Tešanj-Žepče uz podršku Europske Unije. U okviru projekta izražena je Analiza konkurentnosti vodeća četiri industrijska sektora i razvijeni akcioni planovi za više od 30 izvozno orijentisanih firmi. Analizu je izradila firma Enova iz Sarajeva, koja je u prostoru TRA Agencije prezentovala općine nalaze i dala preporuke za dalje djelovanje. Dogovoreno je da komentare na ponudjeni dokument partneri dostave u roku od 3 dana nakon prezentacije, dok bi odgovore i finalnu verziju Analize Izvođač dostavio u roku od 7 dana po zaprimljenim komentarima i sugestijama Naručioca. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici svih partnera na projektu. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije i rukovodioca COBEAR projekta predloženi akcioni planovi treba da ponude smjernice za dalji tok COBEAR projekta i usluge za 30 izvozno orijenisanih malih i srednjih preduzeća u projektnom području BEAR.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608