ODRŽANA RADIONICA “IZRADA AKCIONOG PLANA”

U okviru izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona 2016-2020. održana je radionica na temu “Izrada akcionih planova” u prostorijama Vlade Ze-Do Kantona. Realizator procesa strateškog planiranja je firma Innova uz podršku UNDP i učešće članova Kantonalnog odbora za razvoj. Radionici je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u svojstvu predstavnika općine Tešanj i koordinatora svih 12 lokalnih zajednica u kantonu. Kroz prezentaciju ostvarenog progresa u procesu revizije mjera i projekata, pristupilo se finalizaciji mjera, projekata i aktivnosti u fazi programiranja. Prema riječima Dr.Alagića kroz rad u sektorskim grupama definisani su projekti i proistupilo se izradi nacrt verzije akcionih planova. Obavljena je prezentacija izrađenih nacrt verzija akcionih planova po strateškim ciljevima, a naredna završna radionica je planirana za septembar 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608