Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je sastanak sa predstavnicima Socijalno-edukativnog centra-SEC iz Banja Luke.TRA Agenciju su posjetili mr.sc. Igor Lukenda, direktor SEC-a i Dalibor Popović, marketing i brend menadžer.

Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održao je sastanak sa predstavnicima Socijalno-edukativnog centra-SEC iz Banja Luke. TRA Agenciju su posjetili mr.sc. Igor Lukenda, direktor SEC-a i Dalibor Popović, marketing i brend menadžer. Direktor TRA Agencije je predstavio rad TRA i rezultate Centra za obrazovanje odraslih Tešanj u proteklom periodu.  Dogovoreno je da se u narednom period obave obostrane posjete i upozna sa kapitetima za dalju saradnju. Na temelju dobijenih nalaza izvrsit ce se procjena o područjima buduće eventualne saradnjeTRA Agencije i SEC-a.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608