Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa
saradnicima primio je predstavnika GIZ Prolocal programa i gdju. Anu Marušić Lisac
konsultanta za ruralni razvoj iz Hrvatske.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa
saradnicima primio je predstavnika GIZ Prolocal programa i gdju. Anu Marušić Lisac
konsultanta za ruralni razvoj iz Hrvatske. Predmet posjete je bilo sagledavanje
potencijala za podršku ruralnom razvoju u BEAR području poslovne izvrsnosti u
općinama Teslić, Tešanj i Žepče. Od strane TRA Agencije predstavljeni su potencijali
općine Tešanj u ruralnom razvoju, a izneseni su prijedlozi za pripremu i
certifikaciju autohtonih proizvoda sa prostora BEAR područja i kreiranje korpe
autohtonih proizvoda BEAR područja poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče. U
narednom period nakon izvještaja konsultanta, GIZ Prolocal zajedno sa partnerima TRA,
RAŽ i opštinom Teslić sagledat će dalje korake na predmetnom projektu za period
2016-2018. godina.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608