U susret transnacionalnom programu INTERREG DUNAV 2014-2020
U organizaciji Direkcije za europske integracije BiH i Tehničkog sekretarijata
programa Interreg Dunav 2014-2020 održana je jednodnevna prezentacija učešća BiH u
bilateralnim i multilateralnim programima EU za period 2007-2013 i najava šest
programa dostupnih za BiH u period 2014-2020.

U organizaciji Direkcije za europske integracije BiH i Tehničkog sekretarijata programa Interreg Dunav 2014-2020 održana je jednodnevna prezentacija učešća BiH u bilateralnim i multilateralnim programima EU za period 2007-2013 i najava šest

programa dostupnih za BiH u period 2014-2020.  Učesnicima se obratila direktorica DEI BiH gđa. Nevevka Savić, a nakon toga su predstavnicce DEI-a predstavile prethodne i buduće programme EU na koje BiH ima pravo učešća. Pet najuspješnijih projekata

realizovanih kroz prethodne pozive programa SEE 2007-2013 su prezentovali njihove projektne ideje. Na prezentaciji su učešće uzeli predstavnici TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, dok je Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije uzeo aktivne učešće u

diskusiji po pitanju programa Interreg Dunav 2014-2020.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608