Na temelju potpisanog Sporazuma o saradnji na projektu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj između TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Srednje tehničke škole u Tešnju pokreću se nabavke nove opreme i osavremenjavanje kabineta za CAD/CAM kroz nabavku novih učila za nastavu CNC programiranja.

Na temelju potpisanog Sporazuma o saradnji na projektu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj između TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Srednje tehničke škole u Tešnju pokreću se nabavke nove opreme i osavremenjavanje kabineta za CAD/CAM 
kroz nabavku novih učila za nastavu CNC programiranja. Direktori TRA Agencije za razvoj općine Tešanj Dr.Ismar Alagić i Srednje tehničke škole u Tešnju g.Vahidin Sinanović dipl.el.inž. sa saradnicima usaglasili su nabavku uprvljačke jedinice FANUC 31 i 
za CNC glodalicu Emco Concept Mill 55 iz sredstava Srednje tehničke škole Tešanj. Nabavkom navedene upravljačke platforme Centar za obrazovanje odraslih će sa postojećim resursima pokriti više od 90% prisutnih upravljačkih platformi na CNC mašinama u okruženju
 i biti kvalitetaan servis privredi i obuci specijalizovaano osposobljene radne snage. Dr.Ismar Alagić je čestitao direktoru Vahidinu Sinanoviću na inicijativi da Srednja tehnička škola namjenska sredstva Ze-Do kantona usmjeri u osavremenjivanje kapaciteta i 
resursa Centra za obrazovanje odraslih u Tešnju. Navedena oprema će se koristiti i kroz formalno obrazovanje u srednjim školama u Tešnju.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608