Na 6.sjednici Kantonalnogoj u zgradi Vlade Ze-Do kantona u Zeniciusvojen je
prednacrt Strategije razvojaZe-Do kantona za period 2016-2020.

Na 6.sjednici Kantonalnogoj u zgradi Vlade Ze-Do kantona u Zeniciusvojen je prednacrt  Strategije razvojaZe-Do kantona za period 2016-2020. Prema riječima

Doc.dr.Ismar Alagić-a,koordinatora grupe za jedinice lokalne samouprave i člana KOR-a, prezentacijudosadašnjih aktivnosti je realizovala mr.Dženana Čolaković,

sekretar Stručneslužbe za razvoj i međunarodne projekte., a nakon toga je dr.Nedim Čelebićprezentovao predmetni dokument Strategije. Nakon provedene diskusije u kojoj

suučestvovali članovi KOR-a, usvojen je prednacrt Strategije razvoja Ze-Dokantona 2016-2020 i dokument upućen prema Kantonalnom vijeću za razvoj i VladiZe-Do kantona

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608