TRA Agencija za razvoj općine Tešanj putem vlastite poslovne jedinice Centar za
obrazovanje odraslih Tešanj, a u saradnji sa projektom Partnership for Innovation
pokrenula je ciklus obuke iz aplikacije Solid Works za polaznike iz tešanjskih firmi.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj putem vlastite poslovne jedinice Centar za obrazovanje odraslih Tešanj, a u saradnji sa projektom Partnership for Innovation pokrenula je ciklus obuke iz aplikacije  Solid Works za polaznike iz tešanjskih firmi.

Deset polaznika obuke koji dolaze iz firmi Medena Commerce, FAD Prevent, Pobjeda, Mann Hummel BA, Udruženja privrednika Biznis CentarJelah-Tešanj i TRA Agencije prolaze ciklus od 45 sati sa praktičnim ispitom koji se realizuje u specijalizovano

opremljenom kabinetu smještenom u Sarajevu. Predavač je mr.Adi Pandžić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Planirano je da se održi 8 termina po 6 časova uključujući praktični ispit u kabinetu Centra za poslovnu edukaciju u Sarajevu. Polaznicima obuke

su se obratili g.Jusuf Tanović, direktor projekta Partnership for Innovation i Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj uz želje za uspješnom edukacijom i isticanje da je navedeni program edukacije proizašao kao iskazana potreba privatnog sektora koja je detektovana od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, a finansijski podržana od strane projekta Partnership for Innovation i finansijskim sredstvima USAID-a.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608