Na tragu dobre komunikacije koju TRA Agencija za razvoj Općine Tešanj posjeduje sa diplomatskom mrežom BiH u svijetu dogovorena je posjeta TRA Agenciji dva novoimenovana ambasadora, gđe.Jelene Rajaković novoimenovana ambasadorica BiH u Izraelu (Ambasada nerezidentno pokriva Republiku Kipar) g.Duška Stojanovića novoimenovanog ambasadora BiH u Egiptu (Ambasada nerezidentno pokriva Republiku Sudan, Republiku Keniju, Saveznu Demokratsku Republiku Etiopiju i Saveznu Republiku Nigeriju ), koja je upriličena u ponedjeljak 14.12.2015. godine.

Na tragu dobre komunikacije koju TRA Agencija za razvoj Općine Tešanj posjeduje sa diplomatskom mrežom BiH u svijetu dogovorena je posjeta TRA Agenciji dva novoimenovana ambasadora, gđe.Jelene Rajaković novoimenovana ambasadorica BiH u Izraelu (Ambasada nerezidentno pokriva Republiku Kipar) g.Duška Stojanovića novoimenovanog ambasadora BiH u Egiptu (Ambasada nerezidentno pokriva Republiku Sudan, Republiku Keniju, Saveznu Demokratsku Republiku Etiopiju i Saveznu Republiku Nigeriju ), koja je upriličena u ponedjeljak 14.12.2015. godine.

Direktor TRA Agencije, Doc.dr.Ismar Alagić, predstavio je rad Agencije, kao i potencijale tešanjske privrede za saradnju sa tržištima država u kojima će dužnost Ambasadora obavljati gđa. Rajaković i  g.Stojanović. Nakon sastanka upriličena je posjeta dvjema tešanjskim firmama AS Group i Enker d.o.o., čime su metaloprerada i prehrambena industrija predstvljani kao dva vodeća sektora privrednog razvoja općine Tešanj.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608