Predstavnici investitora iz država arapskog svijeta posjetili su TRA
Agenciju za razvoj općine Tešanj. Tom prilikom razgovarali su sa Dr.Ismarom
Alagićem, direktorom TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koji je
prezentovao potencijale općine Tešanj za investicije u sektorima sa
najvećim potencijalom za rast i zapošljavanje.

Predstavnici investitora iz država arapskog svijeta posjetili su TRA

Agenciju za razvoj općine Tešanj. Tom prilikom razgovarali su sa Dr.Ismarom

Alagićem,  direktorom TRA Agencije za razvoj općine Tešanj koji je

prezentovao potencijale općine Tešanj za investicije u sektorima sa

najvećim potencijalom za rast i zapošljavanje. Posebna pažnja je usmjerena

prema sektoru poljoprivredne proizvodnje, prerade hrane i turizmu.

Dogovoreno je da se u narednom periodu razmjene informacija i organizuje

prezentacija potencijala tešanjske privrede za investiranjem i saradnjom sa

investitorima iz država arapskog svijeta.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608