Predstavnici organizacije Vakufa koji u ime donatora vrše nadzor nad
realizacijom projekta „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“
posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj.

Predstavnici organizacije Vakufa koji u ime donatora vrše nadzor nad

realizacijom projekta „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“

posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Tom prilikom održan je

sastanak sa predstavnicima TRA Agencije koji implementiraju navedeni

projekat uz prisustvo Općinskog načelnika. Opća ocjena okom posjete je da

se nastavlja podrška projektu koji je ocijenjen kao uspješan primjer

uključivanja ruralnih područja u poljoprivrednu proizvodnju sa potencijalom

za dalji rast i razvoj. Dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije se zahvalio

predstavnicima organizacije Vakufa i donatorskoj organizaciji „Charity Aid

Al Qatarriya“ i iskazao očekivanja da će se navedena saradnja proširiti i

na nove projekte u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608