Direktor TRA Agencije, Dr.Ismar Alagić posjetio je novoimenovanog direktora Službe za
zapošljavanje Ze-Do Kantona Marinka Kelavića.

Direktor TRA Agencije, Dr.Ismar Alagić posjetio je novoimenovanog direktora Službe za

zapošljavanje Ze-Do Kantona Marinka Kelavića. Tokom radnog sastanka sa

menadžmentom Službe za zapošljavanje Ze-Do Kantona istaknut je veliki

potencijal za međusobnom saradnjom i dogovoreni dalji koraci. Direktor TRA

Agencije je zaželio g.Kelaviću dosta uspjeha na novoj dužnosti i iskazao da

će TRA Agencija kroz Centar za obrazovanje odraslih Tešanj nastaviti da

radi na unapređenju stanja na tržištu radne snage u skladu sa potrebama privrede.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608