Dana 16.03.2016.godine u Zenici, u organizaciji Njemačke organizacije za razvoj GIZ, održana je prezentacija nastavka Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH („ProLocal 2016.-2018.“) uključujući i projekt koji financira EU „Oporavak MSP-a u područjima pogođenim poplavama i osnaživanje njihove konkurentnosti na osnovu partnerstava lokalnog ekonomskog razvoja“.

Dana 16.03.2016.godine u Zenici, u organizaciji Njemačke organizacije za razvoj GIZ, održana je prezentacija nastavka Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH („ProLocal 2016.-2018.“) uključujući i projekt koji financira EU „Oporavak MSP-a u područjima pogođenim poplavama i osnaživanje njihove konkurentnosti na osnovu partnerstava lokalnog ekonomskog razvoja“.

Prezentaciji su ispred GIZ-a prisustvovali liderica programa ProLocal Karin Hoerhan, Karl-Heinz Jach koordinator za LED, Nedim Sinanović, menadžer komponente, Milenka Knežević savjetnica za LED, Slaviša Jovanović savjetnik za sektor poljoprivreda/prehrana i Krunoslav Rašić savjetnik za sektor metal i drvo.

Pored predstavnika GIZ-a sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za razvoj općine Tešanj (TRA), Odsjeka za razvoj Opštine Teslić i Razvojne agencije Žepče (RAŽ). 
Na sastanku je prezentiran novi ProLocal program, predstavljene su namjere i planovi za naredni period te je razgovarano o mogućim smjerovima i aktivnostima, a program je usmjeren na sektore metal, drvo, poljoprivreda i turizam.

Općine Tešanj, Teslić i Žepče kroz ovaj program nastavljaju uspješnu suradnju s GIZ-om, a kako je najavljeno u trogodišnjem planu, jako je puno planiranih ciljeva koji se žele ostvariti.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608