U sklopu projekta za obuku trenera za područje pripreme i vođenja infrastrukturnih projekata komunalne prirode koje finansiraju međunarodne finansijske institucije pod nazivom „Lokalni lideri u jugoistočnoj Europi: Vodstvo za promjene“ realizuje Udrženje općina i gradova jugoisočne Europe NALAC uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda kroz projekat „Modernizacija općinskih usluga“ održana je završna regionalna radionica u Sarajevu.

 

U sklopu projekta za obuku trenera za područje pripreme i vođenja infrastrukturnih projekata komunalne prirode koje finansiraju međunarodne finansijske institucije pod nazivom „Lokalni lideri u jugoistočnoj Europi: Vodstvo za promjene“ realizuje Udrženje općina i gradova jugoisočne Europe NALAC uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda kroz projekat „Modernizacija općinskih usluga“ održana je završna regionalna radionica u Sarajevu.

Navedena  radionica je priprema za održavanje na nacionalnih treninga u državama Zapadnog Balkana. Obuka trenera je realizovana putem jednog generičkog i pet specijalizovanih trenera tokom posljednjih šest mjeseci na engleskom jeziku. Među 25 polaznika obuke koji dolaze sa prostora od Slovenije do Moldavije nalazi se Dr.Ismar Alagić,  direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Nacionalni treninzi  za općine i komunalna preduzeća bit će realizovani tokom aprila 2016. godine uz tehničku podršku Saveza općina i gradova u državama učesnicama. Dr.Ismar Alagić je tokom pripremne regionalne radionice prezentovao teme koje će izvoditi kao trener zajedno sa ostalim članovima nacionalnog tima u BiH, kao što su: strateško planiranje, upravljanje projektnim ciklusom; priprema projektnog projedloga, formiranje tima za implementaciju projekta i druge.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608