TRA Agencija za razvoj općine Tešanj započela je implementaciju još jednog projekta koji finansiraju Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona, Općina Tešanj, Poljoprivredna zadruga „Kapi života“, te jednim dijelom kooperanti, a sam projekat podrazumjeva podršku unapređenju otkupa mlijeka.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj započela je implementaciju još jednog projekta koji finansiraju Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-do kantona, Općina Tešanj, Poljoprivredna zadruga „Kapi života“, te jednim dijelom kooperanti, a sam projekat podrazumjeva podršku unapređenju otkupa mlijeka.

U skladu sa aktivnostima projekta, dana 28.03.2016.godine, direktor TRA Agencije je sa dvije poljoprivredne zadruge potpisao ugovor o učešću u implementaciji samog projekta. Aktivnosti koje slijede, a koje će doprineti glavnom cilju projekta odnose se na nabavku milkotestera-laktoskena i prateće opreme, nabavka muzilica, posjeta Sajmu privrede u Novom Sadu, održavanje Okruglog stola, te promocija projekta putem masovnih medija, kao i izrada brošura i letaka koji se odnose na tematiku kojom se projekat bavi.

Direktnu korist od projekta će imati 20 korisnika – kooperanata sa područja općine Tešanj.      

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608