U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, jedna od aktivnosti podrške izvoznicima jesu i stručni seminari prema specifičnim potrebama proizvodnih sektora obuhvaćenih projektom.

 

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, jedna od aktivnosti podrške izvoznicima jesu i stručni seminari prema specifičnim potrebama proizvodnih sektora obuhvaćenih projektom.

Prvi takav seminar namijenjen predstavnicima tekstilnog sektora održan je u srijedu 20.04.2016, sa početkom u 9,30h, u Žepču.

Tema seminara bila je „Optimizacija serijske proizvodnje u tekstilnoj industriji“, a predavači na seminaru bili su profesor Tomislav Koren sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i profesori iz Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, dipl. ing. tekstila Emina Mešanović i doc.dr.sc. Samir Pačavar , koji predaje i na Edukacijskom fakultetu u Travniku. 

Seminar je bio podijeljen na teorijski dio s temama: Struktura tehnoloških operacija i racionalizacija proizvodnje i izrada tehnološke dokumentacije u odjevnoj industriji, te praktični dio – radionicu, gdje su sudionici imali priliku raditi na temeljnoj konstrukciji muške jakne – raglan rukav, i modeliranju muškog radnog kombinezona.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici poduzeća iz tekstilne proizvodnje, s područja općina Tešanj, Teslić i Žepče, a neki od sudionika su Bositex d.o.o. Žepče, Elchy-tex d.o.o. Žepče, Koteks d.o.o. Tešanj, Neno d.o.o Teslić, itd. koji su izrazili zadovoljstvo prezentiranim temama, i želju za organiziranjem sličnih seminara i u budućnosti.

Projektom COBEAR planirano je još 5 stručnih seminara koji će se održavati u Tešnju, Tesliću i Žepču, a sve zainteresirane predstavnike poduzeća pozivamo da se obrate u RAŽ, TRA ili Odsjek za razvoj Teslić.

 

Izvor: www.raz.ba

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608