Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Usluge štampanja promotivnog, višejezičnog kataloga za firme u okviru projekta COBEAR

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge štampanja promotivnog, višejezičnog kataloa za firme u okviru projekta COBEAR možete vidjeti OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608