Dana 18.07.2016.godine, potpisan je Ugovor između TRA Agencije (Naručilac) i firmi Edin Kontrukcioni biro Tešanj i Metalskop d.o.o. Tešanj (Izvršioci) za usluge izrade protutipa za dvije firme u sklopu CO-BEAR projekta:

Dana 18.07.2016.godine, potpisan je Ugovor između TRA Agencije (Naručilac) i firmi Edin Kontrukcioni biro Tešanj i Metalskop d.o.o. Tešanj (Izvršioci) za usluge izrade protutipa za dvije firme u sklopu CO-BEAR projekta:
1. Pobjeda d.d.
2. Inox Ajanović d.o.o.

Projekat: «Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti – CO-BEAR» implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima  Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika „Biznis Centar Jelah-Tešanj“, uz finansijsku podršku EU.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608