Dana 18.07.2016.godine, potpisan je Ugovor između TRA Agencije (Naručilac) i TQM d.o.o. Lukavac (Izvršilac) za Usluge pripreme za uvođenje standarda u odabranim firmama u sklopu Co-BEAR projekta, i to za:

Dana 18.07.2016.godine, potpisan je Ugovor između TRA Agencije (Naručilac) i TQM d.o.o. Lukavac (Izvršilac) za Usluge pripreme za uvođenje standarda u odabranim firmama u sklopu Co-BEAR projekta, i to za:
1. ES Sthall d.o.o. Tešanj
2. Oaza d.o.o. Tešanj
3. Prograd d.o.o. Žepče
4. Drvocomerc d.o.o. Teslić
5. Plastifikacija Mandić Tešanj
6. Amone d.o.o. Tešanj
7. Saračević d.o.o. Tešanj
8. Medena Commerce d.o.o. Tešanj
9. Elmont d.o.o. Žepče
10. Vinmetal d.o.o. Žepče
11. BM Comerc d.o.o. Tešanj
12. Enertech d.o.o. Teslić
13. Elgrad d.o.o. Teslić


Projekat: «Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti – CO-BEAR» implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima  Opštinom Teslić, RAŽ Razvojnom agencijom Žepče i Udruženjem privrednika „Biznis Centar Jelah-Tešanj“, uz finansijsku podršku EU.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608