ODRŽAN 24. OSCE EKONOMSKI I OKOLINSKI FORUM U PRAGU

Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) održala je od 14-16.09.2016.godine 24. OSCE Ekonomski i okolinski forum u Černiski palati u Pragu. Pod predsjedavanjem Njemačke OSCE misijom  fokus je stavljen na dobru administraciju i upravu sa fokusomna pitanja iz oblasti ekonomije i zaštite okoliša. Učešće na forumuje uzelo više od 250 učesnika iz oko 50 tak država cijelog svijeta. Forumu su prisustvovalipredstavnici BiH, među kojima i predstavnici BEAR sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešan- Žepče. Van.prof..dr. Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj i projektni rukovodilac projekta “Konkuretnost sredine poslovne izvrsnosti  COBEAR koji implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanju saradnji sa partnerima(Opština Teslić, Raž Razvojna agencija Žepče, i Udruženje/Udruga privrednika Biznis centar Jelah Tešanj., a uz podršku Europske Unije iskoristio je priluku za predstavljanjeCOBEAR projekta. Tokom razgovorasa g. Štefan Fule-om, bivšim Komesarom za proširenje i politiku prema susjedima Europske Komisije. Van. prof..dr. Ismar Alagić se zahvalio na podršci projektima koje EU podržava u BiH i poklonio g-Fule-u publikaciju Export Book-Customer specific Requirements koja je publikovana uz podršku Europske Unije. Autor navedene publikacije je Van. prof.dr. Ismar Alagić, uz podršku saradnika na projektu COBEAR, a ista pomogla predstavnicima četiri vodeća industrijska sektora u COBEAR projektnom područjupa i šire da se upoznaju sa svim zahtjevima koje tržište EU postavlja za izvoz široke lepeze proizvoda i usluga na tržište velike europske porodice država. G. Fule se zahvalio na pokonu i iskazao interes i za druge projekte koji su u pripremiza implementaciju od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, a bili bi podržani od strane Institucija Češke, posebno imajući na umu da trenutno obavlja dužnost u Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike kroz saradnju sa OSCE gdje je odgovoran za region Zapadnog Balkana.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608