Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) održala je u terminu 14-16.09.2016. godine 24. OSCE Ekonomski i okolinski forum u Černinski palati u Pragu, Češka Republika. Pod predsjedavanjem Njemačke OSCE misijom fokus je stavljen na dobru administraciju i upravu sa fokusom na pitanja iz oblasti ekonomije i zaštite okoliša.

Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) održala je u terminu 14-16.09.2016. godine 24. OSCE Ekonomski i okolinski forum u Černinski palati u Pragu, Češka Republika. Pod predsjedavanjem  Njemačke OSCE misijom fokus je stavljen na dobru administraciju i upravu sa fokusom na pitanja iz oblasti ekonomije i zaštite okoliša. Učešće na forumu je uzelo više od 250 učesnika iz oko 50-tak država cijelog svijeta. Forumu su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, među kojima i predstavnici BEAR sredine poslovne izvrnosti Teslić-Tešanj-Žepče. Van.prof.dr. Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i projektni rukovodilac projekta „Konkurentnost sredine poslovne izvsnosti-COBEAR" koji implementira TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa partnerima (opština Teslić, RAŽ Razvojna agencija Žepča i Udruženje privrednika Biznis-centar Jelah-Tešanj), a uz podršku Europske Unije iskoristio je priliku za predstavljanje COBEAR projekta. Tokom razgovora sa g.Štefan Füle-om, bivšim Komesarom za proširenje i politiku prema susjedima Europske Komisije Van.prof.dr.Ismar Alagić se zahvalio na podršci projektima koje EU podržava u BiH i  poklonio  g.Füle-u publikaciju Export Book-Customer specific Requirements koja je publikovana uz podršku Europske Unije. Autor navedene publikacije je Van.prof.dr.Ismar Alagić uz podršku saradnika na projektu COBEAR, a ista je pomogla predstavnicima četiri vodeća industrijska sektora u COBEAR projektnom području pa i šire da se upoznaju sa svim zahtjevima koje tržište EU postavlja za izvoz široke lepeze proizvoda i usluga na tržište velike europske porodice država. G.Füle se zahvalio na poklonu i iskazao interes i za druge projekte koji su u pripremi za implementaciju od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, a bili bi podržani od strane institucija iz Češke, posebno imajući na umu da trenutno obavlja dužnost u Ministarstvu vanjskih poslova Češke Republike kroz saradnju sa OSCE gdje je odgovoran za region Zapadnog Balkana.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608