U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, jedna od aktivnosti podrške izvoznicima jesu i stručni seminari prema specifičnim potrebama proizvodnih sektora obuhvaćenih projektom.

U okviru EU projekta COBEAR, koji u partnerstvu provode TRA- Agencija za razvoj općine Tešanj, RAŽ- Razvojna agencija Žepče, Općina Teslić – Odsjek za razvoj, i udruženje privrednika „Biznis Centar“ Jelah – Tešanj, jedna od aktivnosti podrške izvoznicima jesu i stručni seminari prema specifičnim potrebama proizvodnih sektora obuhvaćenih projektom.

Jedan od tih seminara koji se bavio temama istraživanja tržišta, prodajnim tehnikama i brendiranjem proizvoda održan je  u četvrtak 27.10.2016, sa početkom u 9:00 h, u Multimedijalnoj sali Opće biblioteke Tešanj.

Ovom seminaru odazvali su se predstavnici firmi Subašić d.o.o., Ascom d.o.o., Točak d.o.o., Bositex d.o.o., Planjax komerc d.o.o., Junior Eko termik d.o.o., Saračević d.o.o., Pobjeda d.d., Tri-M Hrvić d.o.o., „Edin“ konstrukcioni biro, Creativa Events d.o.o., Contessa d.o.o., te BSO, RAŽ, JU Opća biblioteka Tešanj, Biznis Centar „Jelah-Tešanj“, a u ulozi predavača g-din Rifet Đogić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Zenica.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608