03.11.2016. godine u Doboju, Njemačka organizacija za međunarodnu pomoć i saradnju GiZ je u sklopu Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLocal, održala radionicu pod nazivom „Unapređenje poslovnog okruženja kroz lokalnu primjenu Evropskog akta o malom biznisu (SBA)“.

03.11.2016. godine u Doboju, Njemačka organizacija za međunarodnu pomoć i saradnju GiZ je u sklopu Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj EU ProLocal, održala radionicu pod nazivom „Unapređenje poslovnog okruženja kroz lokalnu primjenu Evropskog akta o malom biznisu (SBA)“.

Radionicu su prisustvovali predstavnici općina Tešanj / Agencije za razvoj općine Tešanj, Teslić, Žepče /Razvojne agencije Žepče, Gračanica, Zenica i Brčko. Učesnicima je predstavljen Evropski akt o malom biznisu, te mogućnosti njegove primjene na lokalnom nivou.

EU ProLocal ima za cilj da doprinese dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvoju u Bosni i Hercegovini jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Fokus Programa su mala i srednja preduzeća iz 4 ključna ekonomska sektora u BiH (drvno-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam) u 20 odabranih partnerskih opština.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608