Posjeta Delegacije iz Irana

Prof. dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj bio je domaćin gostima iz Irana, koji su posjetili obrazovne, kulturne i privredne instutucije na području općine Tešanj. Delegaciju su činili privrednici iz BiH, koji surađuju sa partnerima u Iranu. Tokom organizovane posjete razgovarano je o saradnji na kulturnom, obrazovnom i privrednom planu. Organizovana je posjeta AS group, instituciji predškolskog odgoja REDVA, Općoj biblioteci Tešanj, Eminagića konaku. Dogovoreno je da se definišu područja za zajedničku saradnju sa institucijama u prijateljskom Iranu, te definišu protokoli o poslovno tehničkoj saradnji na polju ekonomije, obrazovanja i kulture.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608