Praćenje realizacije ugovora7okvirnih sporazuma “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016.godinu

Izvještaj o realizaciji javnih nabavkih “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 2016. godinu možete vidjeti:OVDJE

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608